De niet-goed-geld-terug-garantie van HSO garandeert u dat geleverde producten voldoen aan de specificaties die in het aanbod zijn vermeld.

Bent u desondanks van mening dat dit niet het geval is, dan betaalt HSO – indien is voldaan aan de voorwaarden uit de Retour Policy – na retourontvangst van het product het volledige aankoopbedrag (plus de verzendkosten voor het retourneren) binnen veertien dagen aan u terug, als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten, of HSO draagt zorg voor een herstelzending.

HSO garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.

De garantietermijn van HSO komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:
a) onoplettendheid;
b) opzettelijke beschadiging; of
c) nagelaten verzorging.

De aanspraak op garantie vervalt eveneens, indien anderen dan HSO, zonder toestemming van HSO, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

© 2020 - 2024 HengelsportOnline | sitemap | rss